AVVIŻI – PARISH NOTICES 31 ta’ Lulju – 1 ta’ Awwissu 2021

  • Knisja ta’ Lapsi:  Minn nhar it-Tnejn, minħabba xogħol ta’ tibjid li se jsir fil-Knisja ta’ Lapsi se terga’ tingħalaq u tibqa’ magħluqa matul Awwissu u Settembru. Dan il-proġett se jkun possibbli grazzi għall-fond tar-Reġjun bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ San Giljan.  Għalhekk se jibda jkun hawn quddiesa minn dakinhar stess fit-7.45am fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
  • Lapsi Church:  Lapsi Church will be closed again as from Monday due to painting works and will remain closed during August and September.   This project is possible thanks to the Regional Fund with the collaboration of St Julians Local Council.  The 7.45am mass will therefore be held at the Parish Church from Monday to Friday.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna:  Maddalena Bruno, Giuseppa Conti, Francis Scerri, Anne Wismayer, Alfred Borg, Alfred Griscti u Mary Degiorgio.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Maddalena Bruno, Giuseppa Conti, Francis Scerri, Anne Wismayer, Alfred Borg, Alfred Griscti and Mary Degiorgio who entered eternal life during July.  Eternal rest grant unto them O Lord …
  • Ġabra Speċjali: Dan il-weekend għandna ġabra speċjali għall-Parroċċa.
  • Special collection:  This weekend we shall be having a special collection for the needs of the Parish.

About the author

Ikkummenta