AVVIŻI – PARISH NOTICES 14 – 15 t’Awwissu 2021

  • Festa ta’ San Ġiljan:  Bejn il-Erbgħa 25 t’Awwissu u l-Ħadd 29 t’Awwissu se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knisja marbutin mal-Festa Titulari f’ġieh San Giljan.  Id-dettalji se jkunu avżati kemm fuq il-Facebook page u l-website tal-Parrocca u fl-avviżi tal-weekend li gej.
  • Feast of St Julian: Celebrations in Church for the titular feast of St Julian will be held between Wednesday  25th and Sunday 29th August.  More details will be available on our Facebook page, our website and will also be announced in church notices next week.
  • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel, tal-ħasil u toiletries għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant tqiegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali li se jibqgħu hemm sal-Ħadd 22 t’Awwissu.   Kul min jixtieq jikkontribwixxi finanzjarjament, jista’ wkoll.  Dawn jistgħu jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Nirringrazzjawkom bil-quddiem għall-għajnuna li dejjem tatuna.
  • Collection of food items: The Diaconia Commission is currently collecting food items, detergents and toiletries for needy families in our Parish. All food items are to be placed in the baskets in the Parish Church, which will remain there until Sunday 22th August.  Monetary contributions will also help and may be received at the Parish office. We thank you in advance for your help.

About the author

Ikkummenta