AVVIŻI – PARISH NOTICES 28 – 29 t’Awwissu 2021

 • Quddiesa tal-Festa: Għada filgħaxija/Illejla, il-Quddiesa tas-7pm se tkun il-Quddiesa tal-Festa ta’ San Giljan u tkun animata mill-Amadeus Chamber Choir.  Fl-aħħar tal-quddiesa titkanta l-Antifona ta’ San Giljan u tingħata l-Barka Sagramentali.  Nagħlqu ċ-ċelebrazzjoni bl-Innu Popolari ta’ San Giljan.  Il-Quddiesa se tintwera live fuq il-YouTube Channel tal-Parrocca.
 • Feast Mass:  The Mass for the feast St Julian will be celebrated during the 7pm evening Mass on Sunday and will be animated by the Amadeus Chamber Choir.   The Mass will be concluded by the Antiphone and the Hymn of St Julian. The mass will be streamed live on the Parish’s Youtube channel.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
 • First Friday: Friday is the first Friday of the month.  An adoration will follow the 7pm mass.
 • Knisja ta’ Lapsi:  Il-Knisja ta’ Lapsi se tkun miftuħa il-Ħadd jum il-festa bejn it-8am u s-1.00pm ħalli wieħed jista’ jara x-xogħol ta’ manutenzjoni u tisbiħ li qed isir ġewwa l-Knisja.
 • Lapsi Church:  Lapsi Church is going to be open to the public on the St Julians Feast day from 8am to 1pm.  This is being done for all to see the restoration and decorative work under way in the church.
 • Ringrazzjament: Nirringrazzjawkom tal-oġġetti kollha tal-ikel li rċevejna b’risq il-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, kif ukoll lill-benefatturi tal-parroċċa li sponsorjaw numru ta’ ikliet.
 • Collection: We would like to thank you for all the food items that have been donated during the past couple of weeks as well as the sponsors for the warm meals that were distributed to the needy families in St Julians.
 • Uffiċċju Parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa ta’ din il-ġimgħa.
 • Parish office:  The parish office is going to be closed on Monday, Tuesday and Wednesday this week.
 • Nawguraw il-festa t-tajba lill-Ġiljaniżi kollha.
 • We wish a happy feast to all residents of St Julians

About the author

Ikkummenta