AVVIŻI – PARISH NOTICES 18 – 19 ta’ Settembru 2021

  • Ġabra speċjali: Ilum qed tiġi ċċelebrata l-ġurnata ta’ talb u għajnuna għall-Art Imqaddsa.  Għalhekk nappellaw lil kulħadd biex noffru t-talb tagħna għal ħutna li jgħixu hemm u qed issir ukoll ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.
  • Special collection: We are having a special collection today in aid of the work of the Franciscans in the Holy Land.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u t-tfal huma mħeġġin biex iġibu l-basktijiet tal-iskola biex jitbierku.
  • Family Mass: A Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am.  Children are encouraged to bring their school bag to have it blessed.
  • Ringrazzjament:  Nixtiequ nirringrazzjawkomgħal-ġabra li saret għall-ewwel Ħadd tax-xahar fejn inġabret is-somma ta’ €1,800.  Grazzi minn qalbna.
  • Appreciation:  Thank you for the donations held in aid of the church on the first Sunday of this month.  The collection amounted to €1,800.

About the author

Ikkummenta