AVVIŻI – PARISH NOTICES 25 – 26 ta’ Settembru 2021

  • Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Minnflok il-purċissjoni tas-soltu, nhar il-Ġimgħa li taħbat l-ewwel ġimgħa tax-xahar, fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali se jsir Rużarju mmeditat u Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat u wara quddiesa.
  • Feast of Our Lady of the Rosary: Instead of the usual procession, on Friday being the first Friday of the month and the feast of Our Lady of the Rosary, a Rosary with meditations in front of the Blessed Sacrament will be held at 6.30pm followed by the evening Mass at the Parish.
  • Quddiesa tal-12.15pm:  Nhar il-Ħadd li ġej mhux se ssir il-quddiesa tal-12.15pm fil-Knisja Parrokkjali minħabba tieġ.
  • 12.15pm Mass on Sunday:  The 12.15pm Mass next Sunday will not be held due to a wedding at the Parish Church.
  • Knisja ta’ Lapsi: Wara xoghol ta’ tibjid u restawr li sar fil-knisja ta’ Lapsi f’dawn l-aħħar ġimghat,  din il-knisja sa terġa’ tiftaħ mil ġdid nhar il-Ħadd 3 t’Ottubru għal quddiesa tad 9am u minn nhar it-Tnejn 4 t’Ottubru għall-quddiesa tat 745am bejn it-Tnejn u l-Ġimgha.
  • Lapsi Church: Following extensive works at Lapsi Church during the past few weeks, the church will be opened again on Sunday 3rd October for the 9am Mass and from Monday 4th October for the 745am Mass between Mondays and Fridays.

About the author

Ikkummenta