AVVIŻI – PARISH NOTICES – 4 – 5 ta’ Settembru 2021

  • Festa Nazzjonali: Nhar L-Erbgħa 8 ta’ Settembru, hi l-Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija – Festa Nazzjonali.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ fost il-ġimgħa.
  • National Feast: Wednesday 8th September, the feast of the Nativity of the Virgin Mary, is a national feast.  Mass times will be the same as weekdays.
  • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
  • Katekisti: Qed nagħmlu sejħa għal-katekisti biex jagħlmu l-katekizmu darba fil-ġimgħa. Min hu interessat jkellem lil Kappillan mil aktar fis possibli.
  • Catechists: We would like to engage the services of catechists to teach catechism lessons once a week. Those interested may speak to the parish priest as soon as possible.
  • Magażin Flimkien:  Il-Magażin Flimkien tax-xahar ta’ Settembru tistgħu tiġbruh minn fejn il-biebin tal-knisja jew tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti ta’ newsbook.com.mtlaikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
  • Magazine Flimkien:  The Magazine Flimkien for the month of September may be collected at the doors of the church or you may read it on the websites of newsbook.com.mtlaikos.org or the archdiocese website: (maltadiocese.com).
  • Ringrazzjament: Nixtiequ nirigrazzjaw ‘l dawk kollha li taw sehemhom fil-ġimgħa tal-festa.
  • Appreciation:  We would like to convey our thanks to all those who have particiapted during the week of the feast of our patron saint.

About the author

Ikkummenta