AVVIŻI – PARISH NOTICES 16 – 17 ta’ Ottubru 2021

 • Laqgħat tal-Griżma:
  • Il-Griżma ser issir nhar il-Ġimgħa 29 t’Ottubru fis-7:00pm.  Nhar il-Ħamis isir rehearsal fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm għat-tfal u l-parrini.
  • Nhar il-Ħadd li ġej fid-9.30am ser issir il-Quddiesa għall-Familji li matulha jiġu ppreżentati l-grupp tat-tfal tal-Griżma lill-komunita’ preżenti.
 • Sacrament of Confirmation:
  • There is going to be a rehearsal at the Parish Church at 7.30pm for the children receiving Confirmation and their godparents.
  • Next Sunday during the 9.30am mass for families we will present the children receiving Confirmation to the community.
 • Ġurnata Missjunarja: Il-ġbir kollu li se jsir matul il-quddies tal-weekend li ġej se jmur għall-Missjoni fl-okkazjoni ta’ Jum il-Missjoni.
 • Mission Sunday: All collections made during masses next weekend will be done in aid of the Missions, on the occasion of Mission Sunday.

About the author

Ikkummenta