AVVIŻI – PARISH NOTICES 2 – 3 t’Ottubru 2021

  • Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tlieta, fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm ikun hawn quddiesa organiżżata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina.
  • Feast of St Faustina Kowalska: On Tuesday, feast of St Faustina, the 7.00pm  Mass at the Parish Church will be organised by the Apostleship of Divine Mercy.
  • Gabra: Dan hu l-ewwel weekend tax-xahar u l-ġabra tkun għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
  • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the Parish.
  • Il-Knisja li tilqa’ u tisma’ hija dejjem miftuħa biex tgħin f’realtajiet diffiċli u lesta takkumpanja f’dak meħtieġ.  Fil-Parroċċa ta’ Pembroke ser jibda support group għall-persuni separati. Jiltaqgħu kull l-ewwel u t-tielet Tnejn tax-xahar, fis-7:00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali ta’ Pembroke.  Min jixtieq jattendi għandu jkellem lill-Kappillan.
  • The Church welcomes and listens and is always ready to assist in today’s difficult realities and to accompany in one’s needs.   A support group for separated people is going to start meeting at Pembroke Parish.  Meetings will be held every first and third Monday of the month at the Pembroke parish centre at 7.00pm.  Feel free to speak to the parish priest should you wish to join.

About the author

Ikkummenta