AVVIŻI – PARISH NOTICES 13 – 14 ta’ Novembru 2021

 • Buffet breakfast: Nhar il-Ġimgħa fl-10.30am se jsir buffet breakfast organiżżat mill-Kummissjoni Djakonija ġewwa l-Alexandra Hotel.  Min jixtieq jattendi, irid juri ċ-ċertifikat tal-vaċċin.  Mhux se jkun hemm trasport.
 • Buffet breakfast:  There is going to be a buffet breakfast organised by the Diaconia Commission on Friday at the Alexandra Hotel starting at 10.30am.  Those wishing to attend need to present a vaccine certificate.  Transport will not be provided.
 • Griżma 2022:  Nhar il-Ħamis se ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jagħmlu l-Griżma f’Ottubru li ġej fis-Sala tal-Konferenzi taċ-Ċentru fis-7.15pm.
 • Confirmation 2022:  There is going to be a meeting for the parents of those children doing their Confirmation next year. The meeting will be held on Thursday in the Conference Hall at 7.15pm.
 • Assemblea Djoċesana:  L-Assemblea Djocesana din is-sena se ssir nhar il-Ħamis.  L-Assemblea hi parti mill-proċess ta’ tiġdid fl-Arċidjoċesi Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed, u se ssir b’rabta mal-mixja sinodali fil-Knisja kollha.  Nitolbu biex tħalli ħafna frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta.
 • Diocesan Assembly:  This year’s Diocesan Assembly will be held on Thursday.   The Assembly is part of a renewal process in the Archdiocese One Church, One Journey, and is going to be held as part of the synodal process in the universal Church.  Let us pray so that the assembly leaves the desired fruit.
 • Bookings għall-intenzjonijiet fil-quddies fl-2022: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom jkellmu lil Fr Paul.
 • Mass intentions 2022:  Those wishing to book mass intentions for next year may contact Fr Paul.
 • President’s Fun Run: Il-Kunsill Lokali jixtieq ifakkar li se ssir il-President’s Fun Run nhar il-Ħadd li titlaq mill-bajja ta’ Spinola.  Kull parteċipant jista’ jirreġistra billi jċempel lill-Kunsill Lokali jew jibbukkja online fuq is-sit https://mccf.store.
 • President’s Fun Run: The Local Council would like to remind you that the President’s Fun Run will be held next Sunday and will leave from Spinola Bay.  Each participant can register by calling the Local Council or online at https://mccf.store.
 • Ġabra għall-Hospice:  Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa.
 • Hospice Collection:  All collections after masses next weekend will be made in aid of the Hospice Movement.
 • Ringrazzjament:  Nixtiequ nirringrazzjawkomgħall-ġabra tal-Ħadd li għadda fejn inġabret is-somma ta’ €1,500.  Grazzi minn qalbna.
 • Appreciation: Thank you for the donations held in aid of the church last Sunday.  The collection amounted to €1,500.

About the author

Ikkummenta