AVVIŻI-PARISH NOTICES 20 – 21 ta’ Novembru 2021

 • Laqgħa – Katekiżmu: Nhar it-Tlieta fil-5.00pm ser issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Il-laqgħa ser issir fis-Sala tal-Konferenzi taċ-Ċentru.
 • Meeting – Catechism: A meeting for parents of those children doing their First Holy Communion next June is going to be held on Tuesday at 5pm at the Conference Hall.
 • Kunċert:  Nhar L-Erbgħa se jsir kunċert bl-orgnifil-Knisja Parrokkjali fis- 7.15pm li jifforma parti mil-Festival tal-Orgni.
 • Concert: An organ concert forming part of the Organ Festival will be held at the Parish Church on Wednesday at 7.15pm.
 • Lectio Divina:  Minn nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se nerġgħu nibdew bis-sessjonijiet tal-Lectio Divina li se jsir fis-Sala taċ-Ċentru.  Wieħed jista’ ukoll isegwi online.  Il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar.
 • Lectio Divina: On Thursday we shall be starting a series of Lectio Divina in preparation for Advent.  They will be held in hybrid format, so one can follow at the Conference Hall as well as online.   The link will be accessible from our Facebook page during the day.
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent:  Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għall-familji li fiha jkun hemm tberik ta’ girlandi.  Inħeġġu lit-tfal u lill-familji biex jattendu.
 • First Sunday of Advent:  On Sunday we shall have the special mass for families at 9.30am and will include the blessing of wreaths.  We encourage families and children to attend.
 • Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja għas-sena d-dieħla:  Nixtiequ ninfurmawkom li ħarġu l-applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta.  Iktar dettalji minn fuq in-noticeboards.
 • Church school applications for next year: Church school applications are now open.  More details on the noticeboards.
 • Party tal-Milied:  Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru se jsir party tal-Milied fis-Sala taċ-Ċentru.  Bil-protokolli tas-saħħa fis-seħħ bħalissa, 100 ruh biss jistgħu jattendu.  Biljetti jinxtraw mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar l-Erbgħa. 
 • Christmas Party:  A Christmas Party is going to be held at the Conference Hall on Friday 10th December.   Due to current Health protocols, only 100 tickets are available.  Tickets will be available from the Parish Office from Wednesday.
 • Ġabra għall-Hospice:  Dan il-weekend qed issir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa.
 • Hospice Collection:  All collections after masses this weekend will be made in aid of the Hospice Movement.

About the author

Ikkummenta