AVVIŻI-PARISH NOTICES 27 – 28 ta’ Novembru 2021

 • Lectio Divina:  Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tieni Lectio li se jsir fis-Sala taċ-Ċentru.  Wieħed jista’ ukoll isegwi online.  Il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar.
 • Lectio Divina: On Thursday we will have the second Lectio Divina at the Conference Hall as well as online.   The link will be accessible from our Facebook page during the day.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni.  
 • First Friday: Friday is the first Friday of the month.  An adoration will follow the 6.30pm mass.
 • Kummissjoni Djakonija:  Mill-ġimgħa d-dieħla se jitpoġġew qfief fil-Knejjes kollha għall-ikel għall-familji fil-bżonn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom bil-quddiem.
 • Diaconia Commission:  As from next week, the Diaconia Commission will be placing baskets for food hampers for our families in need.  We thank you for your generosity in advance.
 • Party tal-Milied:  Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru se jsir party tal-Milied fis-Sala taċ-Ċentru.  Bil-protokolli tas-saħħa fis-seħħ bħalissa, 100 ruh biss jistgħu jattendu.  Biljetti jinxtraw mill-Uffiċċju Parrokkjali.  Bookings iridu jsiru sa nhar il-Ħamis li ġej.
 • Christmas Party:  A Christmas Party is going to be held at the Conference Hall on Friday 10th December.   Due to current Health protocols, only 100 tickets are available.  Tickets are available from the Parish Office.  Bookings close on Thursday.
 • Bookings għall-intenzjonijiet fil-quddies fl-2022: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom ikellmu lil Fr Paul.
 • Mass intentions 2022:  Those wishing to book mass intentions for next year may contact Fr Paul.
 • Ġabra għall-Hospice:  Il-ġabra li saret għall-Hospice kienet ta’ €2523.  Grazzi minn qalbna.
 • Hospice Collection:  Last week’s collection in aid of the Hospice Movement amounted to €2523.  We appreciate it very much.

About the author

Ikkummenta