AVVIŻI – PARISH NOTICES 6 – 7 ta’ Novembru 2021

  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ottubru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Giovanna Sperandeo, Mario Mifsud Bonnici, Marie Galea, Emanuel Formosa, Federico Fenech, Maria Bonello, Helen Asciak, Maria Borg, Timothy Tabone.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Giovanna Sperandeo, Mario Mifsud Bonnici, Marie Galea, Emanuel Formosa, Federico Fenech, Maria Bonello, Helen Asciak, Maria Borg and Timothy Tabone who entered eternal life during October.  Eternal rest grant unto them O Lord …
  • Magażin Flimkien:  Il-Magażin Flimkien tax-xahar ta’ Novembru tistgħu tiġbruh minn fejn il-bibien tal-knisja jew tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-sit tal-parroċċa www.stjuliansparish.org jew maltadiocese.com.
  • Flimkien Magazine:  The Flimkien magazine for the month of November may be collected at the doors of the church or you may read it on St Julians Parish facebook page, Parish websire www.stjuliansparish.org or maltadiocese.com.
  • Ġabra: Dan hu l-ewwel weekend tax-xahar u l-ġabra tkun għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
  • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the Parish.

About the author

Ikkummenta