AVVIŻI – PARISH NOTICES 11 – 12 ta’ Diċembru 2021

 • Sally sounds: Il-Ħadd 12 ta’Diċembru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna performance qasira minn Sally Sounds, kor ta’ tfal li se jkantaw għanjiet tal-Milied.
 • Sally Sounds:  On Sunday 12th December after the evening mass, we shall have a brief performance by Sally Sounds, a children’s choir who will be singing Christmas carols.
 • Irtir tal-Avvent:  It-Tnejn 13 ta’Diċembru – festa nazzjonali, se ssir quddiesa fid-9.00am segwita mill-Irtir tal-Avvent fis-Sala taċ-Ċentru. 
 • Advent retreat:  Reminder regarding the Advent retreat to be held on Monday 13th December in the St Julians Parish Centre. 
 • Lectio Divina (online):  Nhar il-Ħamis se nagħmlu l-aħħar Lectio Divina għal dan l-Avvent online fis-7.15pm.  Il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar stess.
 • Lectio Divina (online):  On Thursday there will be the final Lectio Divina online at 7.15pm.  The link will be accessible from our Facebook page on the day.
 • Kunċerti
  • Nhar il-Ġimgħa fis-7.30pm se jkollna il-kunċert tal-Milied Prelude to Christmas mill-Amadeus Chamber Choir u bl-orkestra.  Biljetti li huma limitati minħabba l-pandemija jistgħu jinkisbu mill-Book Centre.
  • Nhar il-Ħadd filgħaxija fis-6.00pm, jkun hawn kuċert mill-Enkor fil-Knisja Parrokkjali u wara janimaw il-quddiesa.
  • Nhar il-Ħadd ukoll, fil-Knisja ta’ Lapsi, fis-7.30pm, se jsir kunċert mill-Amadeus.  Biljetti jinkisbu mis-sagristija tal-Knisja ta’ Lapsi.
 • Concerts:
  • On Friday at 7.30pm, the Amadeus Chamber Choir and orchestra will be presenting a Prelude to Christmas concert. Tickets are available from the Book Centre and are limited due to the pandemic.
  • Enkor are also presenting a short concert at 6pm on Sunday before evening mass, and will also be animating the mass.
  • Amadeus Chamber Choir will also be presenting a concert on Sunday at 7.30pm at Lapsi Church.  Tickets are available from Lapsi church sacristy.
 • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u tberik tal-Bambini.
 • Families mass:  The 9.30am mass in the Parish Church will be especially for families and there will be the blessing of Baby Jesus.
 • Kummissjoni Djakonija:  Din hi l-aħħar ġimgħa li jistgħu jitħallew oġġetti tal-ikel fil-qfief fil-Knejjes għall-familji fil-bżonn. Jekk hemm min jixtieq jipprepara ikel għall-Milied biex noffru lill-familji jew jagħmel donazzjoni, jista’ jkellimna wkoll.  Nirringrazzjawkom ta’ kull għajnuna.
 • Diaconia Commission:  This is the final weekend when we will receive food hampers for the families in need in our parish.  If anyone would like to prepare a Christmas meal for these families or even make a donation, one can also contact us. Any kind of help is welcome.
 • Mince Pies: Il-weekend li ġej se jkollna mince pies għall-bejgħ b’risq l-ispejjez tal-parroċċa.
 • Mince pies: Next weekend we will be having mince pies for sale in aid of the Parish’s expenses.
 • Ġabra: Il-ġabra tal-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-parroċċa leħqet is-somma ta’ €1,400.  Grazzi minn qalbna.
 • Collection:  The collection made last weekend in aid of the Parish amounted to €1,400. Thank you so much.

About the author

Ikkummenta