AVVIŻI-PARISH NOTICES 4 – 5 ta’ Diċembru 2021

 • Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni: Nhar l-Erbgħa niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Tajjeb li wieħed jisma’ quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa.
 • Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Wednesday. It would be nice to hear mass on the day. Mass times will be the same as weekdays. 
 • Lectio Divina:  Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tielet Lectio li se jsir online.  Il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar stess.
 • Lectio Divina (online):  On Thursday there will be the third Lectio Divina online at 7.15pm.  The link will be accessible from our Facebook page on the day.
 • Sally sounds: Nhar il-Ħadd wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna performance qasira minn Sally Sounds, kor ta’ tfal li se jkantaw għanjiet tal-Milied.
 • Sally Sounds:  After the evening mass on Sunday, we shall have a brief performance by Sally Sounds, a children’s choir who will be singing Christmas carols.
 • Irtir tal-Avvent:  Nhar it-Tnejn 13 ta’ Diċembru, festa nazzjonali, se jsir l-Irtir tal-Avvent fis-Sala taċ-Ċentru.  Min jixtieq jibbukkja jista’ jagħmel dan sa nhar il-Ġimgħa billi jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Advent retreat:  The Advent retreat will be held on Monday 13th December in the Conference hall.  Bookings may be made by calling the parish office.
 • Kunċert Prelude to Christmas:  Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna wkoll kunċert tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir u bl-orkestra.  Biljetti li huma limitati minhabba l-pandemija jistgħu jinkisbu mill-Book Centre.
 • Prelude to Christmas concert: After evening mass on Friday 17th December, Amadeus Chamber Choir and orchestra will be presenting a Prelude to Christmas concert. Tickets are available from the Book Centre and are limited due to the pandemic.
 • Kummissjoni Djakonija:  Tpoġġew qfief fil-Knejjes kollha għall-ikel għall-familji fil-bżonn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom bil-quddiem.  Jekk hemm min din is-sena jixtieq joffri li jipprepara ikel għall-Milied biex noffru lill-familji, jista’ jkellimna.
 • Diaconia Commission:  Baskets have been placed in all churches for food hampers for the families in need.  We thank you in advance.  If anyone would like to prepare a Christmas meal for these families, one can also contact us.
 • Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Novembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Mary Theresa Sammut, Alfred Brincat, Claire Borg, Michael Scerri u Ismael Grima.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Mary Theresa Sammut, Alfred Brincat, Claire Borg, Michael Scerri and Ismael Grima who entered eternal life during November. Eternal rest grant unto them O Lord…
 • Magażin Flimkien:  Il-Magażin Flimkien tax-xahar ta’ Diċembru tistgħu tiġbruh minn fejn il-biebin tal-knisja jew tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-sit tal-parroċċa www.stjuliansparish.org jew maltadiocese.com.
 • Ġabra: Dan hu l-ewwel weekend tax-xahar u l-ġbir kollu jkun għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 • Collection:  This is the first Sunday of the month so all collections will be in aid of the Parish.

About the author

Ikkummenta