AVVIŻI – PARISH NOTICES 15 – 16 ta’ Jannar 2022

  • Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Insara: Nhar it-Tlieta nagħtu bidu għall- ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Insara. Infakkrukom fl-obbligu tagħna li nitolbu għall-għaqda bejn l-insara ħutna.
  • Week dedicated to Christian Unity: Tuesday marks the start of a week dedicated to praying for the unity of Christians.   May we remind you that we are obliged to pray for our brothers and sisters in Christ.
  • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Lulju li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 30 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala tal-Konferenzi tac-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 30th January at 10.30am at the St Julians Centre for those couples who are getting married until July this year and who completed the Cana Course.  Bookings may be made by calling the Parish Office.

About the author

Ikkummenta