AVVIŻI-PARISH NOTICES 8 – 9 ta’ Jannar 2022

  • Ġabra Dar tal-Providenza: Nirringrazzjawkom tal-ġabra li għamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ €3,000.  Grazzi tal-ġenerosita’ tagħkom.
  • Collection in aid of Dar tal-Providenza:  We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,000 was collected.  On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity.
  • Katekiżmu:  Din il-ġimgħa l-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew wara l-vaganzi tal-Milied.
  • Catechism:  Catechism classes will start again this week after the Christmas holidays.
  • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Ġunju li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 30 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala tal-Konferenzi tac-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 30th January at 10.30am at the St Julians Centre for those couples who are getting married until June this year and who completed the Cana Course.  Bookings may be made by calling the Parish Office.

About the author

Ikkummenta