AVVIŻI – PARISH NOTICES PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1 – 2 ta’ Jannar 2022

  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, issir l-adorazzjoni.
  • First Friday: This Friday will be the First Friday of the month and an adoration follows the 6.30pm Mass at the Parish Church.
  • Il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej:  Nhar il-Ħadd, nicellebraw il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej li biha il-Knisja tagħlaq żmien il-Milied.
  • The Baptism of Our Lord:  Next Sunday we celebrate the feast of the Baptism of our Lord which marks the end of the season of Christmas.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Diċembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Saviour Grech, Rosaria Tanti, Joseph Fino, Rachel Busuttil, Antonia Fenech, Maria Theresa Gauci, Catherine Xuereb, Roger Debono u Antonia Spiteri.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Saviour Grech, Rosaria Tanti, Joseph Fino, Rachel Busuttil, Antonia Fenech, Maria Theresa Gauci, Catherine Xuereb, Roger Debono and Antonia Spiteri who entered eternal life during December. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta