AVVIŻI – PARISH NOTICES 26 – 27 ta’ Frar 2022

  • L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza.   F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied.  Kif xtaq il-Papa nitolbu speċjalment għall-paċi fl-Ewropa.
  • Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence:  There will be the placing of the ashes during each Mass.  Special prayers for Europe have been requested by the Pope on this day.
  • Lectio Divina (Online): As from this Thursday, and every Thursday during Advent, a Lectio Divina will be held online at 7.15pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
  • Lectio Divina (online): Minn nhar il-Ħamis għal matul ir-Randan, se ssir Lectio Divina online fis-7.15pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-paġna tal-Facebook  tal-Parroċċa dakinhar stess.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
  • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am għall-bidu tar-Randan.
  • Family Mass: A Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am for the beginning of Lent.
  • Eżerċizzi tar-Randan: L-Eżerċizzi tar-Randan se jsiru kull nhar ta’ Tlieta u jibdew minn nhar it-Tlieta 8 ta’ Marzu fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm, u ssir Lectio Divina online fis-7.15pm kull nhar ta’ Ħamis matul ir-Randan.
  • Lenten Talks: Lenten talks will be held on Tuesdays and will start on Tuesday 8th March at 7.00pm at the Parish Church, and the Lectio Divina will be held online every Thursday at 7.15pm during Lent.

About the author

Ikkummenta