AVVIŻI – PARISH NOTICES 5 – 6 ta’ Frar 2022

  • Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Nhar il-Ħamis niċċelebraw is-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta.  Infakkrukom li hija Festa kmandata. Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, fid-9.00am fil-Knisja ta’ Lapsi, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm.  Ma jkunx hawn quddiesa tal-12.15pm.
  • Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Thursday.  Mass times will be at 8.00am, 9.00am at Lapsi Church, 9.30am, 11.00am and 6.30pm.  There will be no 12.15pm Mass.
  • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
  • Ġabra: Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra li sa ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-parroċċa.  Niringrazjawkom tal-ġenerosita tagħkom.
  • Collection: Today being the first Sunday of the month, the collection will be in aid of the parish. We thank you for your generosity.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Monica Meilak, Robert Borg, Alfred Sciberras, Antonio Abdilla, Carmen Caruana Carabez, Julian Mifsud, Carmena Arrigo, Carmel Delia, Jean Evelyn Dowling u Josephine Sciberras.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Monica Meilak, Robert Borg, Alfred Sciberras, Antonio Abdilla, Carmen Caruana Carabez, Julian Mifsud, Carmena Arrigo, Carmel Delia, Jean Evelyn Dowling and Josephine Sciberras who entered eternal life during the past month.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta