AVVIŻI – PARISH NOTICES 12 – 13 ta’ Marzu 2022

 • Eżerċizzi tar-Randan:  Nhar ta’ Tlieta inkomplu bit-tieni talk tal-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm.  Jitkellem il-Papas Martin Zammit.
 • Lectio Divina (online): Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tielet Lectio Divina fuq Google Meet fis-7.15pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-paġna tal-Facebook tal-Parroċċa dakinhar stess.
 • Quddiesa tal-Papa: Għall-quddiesa tal-Papa nhar il-Ħadd 3 t’April fl-10.15am fuq il-Fosos tal-Floriana, se jkun hemm postijiet disponibbli għall-pubbliku minn kull parroċċa.  Kull min jixtieq jattendi din il-quddiesa jew jigi l-uffiċċju parrokkjali biex jibbukkja jew jidħol fuq is-sit  https://papafrangisku.mt/quddiesa.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi se tkun qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Għid. Għaldaqstant mill-ġimgħa d-dieħla se jitqiegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali.
 • Ġabra: Il-ġabra b’risq il-Parroċċa għall-ewwel Ħadd tax-xahar ammontat għal €1150. Nirringrazjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom.
 • Kors tat-tisjir:  Se jsir kors tat-tisjir fil-kċina taċ-Ċentru fil-21, 22 u 23 ta’ Marzu filgħodu minn kok Taljan.  Minn hu nteressat jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Lenten Talks: On Tuesday we continue with the Lenten Talks for all, starting at 7.00pm at the Parish Church.  Papas Martin Zammit is leading the talks.
 • Lectio Divina (Online): On Thursday, we shall hold the third Lectio Divina which will be held online on Google Meet at 7.15pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
 • Papal visit mass:  Anyone wishing to attend the Mass being held at the Granaries in Floriana by His Holiness Pope Francis on Sunday 3rd April at 10.15am, is to apply at the parish office or online at https://papafrangisku.mt/quddiesa.
 • Collection of food items: As from next week, the Diaconia Commission will be collecting food items for the needy families in our Parish, and will be distributed just before Easter Sunday.  All food items are to be placed in the baskets which we will place at the back of the Parish Church this week. We thank you in advance for your donations.
 • Collection:  Last week’s collection in aid of the parish amounted to €1150.  Thank you so much.
 • Cooking course: A cooking course is going to be held by an Italian chef in the Centre’s kitchen in the morning from the 21st to the 23rd of March.  Those interested may contact the parish office for further information.

About the author

Ikkummenta