AVVIŻI-PARISH NOTICES 19 – 20 ta’ Marzu 2022

 • L-Ewwel Qrara:  Nhar it-Tlieta fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali se ssir l-ewwel qrara għat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju.
 • Eżerċizzi tar-Randan:  Nhar ta’ Tlieta ser issir l-aħħar talk tal-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm. Imbagħad fil-31 ta’ Marzu, festa pubblika, ser isir irtir ta’ nofs ta’ nhar fis-Sala, Nibdew fid-0900am bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali u wara talks fis sala tac Centru sa nofsinhar. Immexxi l-Papas Martin Zammit.  Wieħed jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali għall-booking.
 • Lectio Divina (online):  Inkomplu serje ta’ Lectio Divina online għal dan iż-żmien tar-Randan nhar il-Ħamis fis-7.15pm.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Għid. Għaldaqstant tqiegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni.  Il-Kummissjoni ser tqassam ukoll ikla misjura lill-familji fil-bżonn ġewwa l-Parroċċa.  Dawk kollha li jixtiequ jipparteċipaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Ġabra Seminarju: Il-weekend li ġej ser issir il-ġabra għas-Seminarju.
 • Ħin tas-Sajf:  Matul il-weekend li ġej (l-aħħar weekend ta’ Marzu), jinbidel il-ħin għal dak tas-Sajf u għalhekk il-quddiesa tal-Ħadd li ġej filgħaxija u ta’ fost il-ġimgħa tkun fis-7.00pm.
 • First Confession:  Children doing their First Holy Communion in June will be doing their first confession at the Parish Church on Tuesday at 5.00pm.
 • Lenten Talks:  On Tuesday we continue with the Lenten Talks for all, starting at 7.00pm at the Parish Church.  On the 31st March, Papas Martin Zammit will also lead a half day retreat at the Hall. Mass will start at 0900am at the Parish Church followed by talks at the parish Centre till 12.00pm.
 • Lectio Divina (Online): On Thursday, we shall hold the fourth Lectio Divina which will be held online on Google Meet at 7.15pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
 • Grupp Ħbiberija:  The Diaconia Commission is collecting food items in the baskets provided at the back of the Church.  It will also be distributing a warm meal to the Parish’s needy families again.  Anyone who would like to help out with such an initiative can contact the Parish Office this week.
 • Collection:  Next week there will be a collection in aid of the needs of the Seminary.
 • Summer Time: Since next weekend we switch our clocks to Summer time, we remind you that from Sunday 31st March, the evening mass at the Parish Church during the week and on Sunday evenings will be at 7.00pm.

About the author

Ikkummenta