AVVIŻI – PARISH NOTICES 5 – 6 ta’ Marzu 2022

  • Eżerċizzi tar-Randan:  Minn nhar it-Tlieta u kull nhar ta’ Tlieta se jkun hawn l-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm.  Jitkellem il-Papas Martin Zammit.
  • Lectio Divina (online): Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tieni Lectio Divina fuq Google Meet fis-7.30pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-paġna tal-Facebook tal-Parroċċa dakinhar stess.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem:  Giovanna Grima, Graham Anthony Edwards, Michael Zammit, Angelo Attard, Yanqin Fene, Carmela Salt, Maria Coppola, Dolores Mizzi, Carmela Casa, Karen Mifsud u Margherita Vella.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Ġabra: Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra li sa ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-parroċċa.  Nirringrazjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom.
  • Lenten Talks: On Tuesday and every Tuesday we start the Lenten Talks for all, starting at 7.00pm at the Parish Church.  Papas Martin Zammit will be leading the talks.
  • Lectio Divina (Online): On Thursday, we shall hold the second Lectio Divina which will be held online on Google Meet at 7.15pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Giovanna Grima, Graham Anthony Edwards, Michael Zammit, Angelo Attard, Yanqin Fene, Carmela Salt, Maria Coppola, Dolores Mizzi, Carmela Casa, Karen Mifsud and Margherita Vella who entered eternal life during the month of February. Eternal rest give unto them O Lord …
  • Collection:  Today being the first Sunday of the month, the collection will go towards the needs of the parish.

About the author

Ikkummenta