AVVIŻI – PARISH NOTICES 16 – 17 t’April 2022

  • L-Uffiċċju Parrokkjali:  L-Uffiċċju Parrokkjali jkun magħluq nhar it-Tnejn.
  • Parish Office: The parish office will be closed on Monday.
  • Festa tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ħadd fil-5.45pm ikun hawn adorazzjoni u fis-7.00pm Quddiesa organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina.
  • Feast of Divine Mercy: On Sunday at 5.45pm there will be an adoration in the Parish Church followed by mass at 7.00pm organised by the Apostolate of the Divine Mercy
  • Grazzi: Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew ikliet sħan dan il-Għid.
  • Appreciation: A special thank you goes to those who provided cooked meals as well as food hampers for Easter.
  • Nawguraw l-Għid qaddis lil kulħadd.
  • We wish you all a blessed Easter.

About the author

Ikkummenta