AVVIŻI – PARISH NOTICES 2 – 3 t’April 2022

 • Eżerċizzi taż-żagħżagħ:  Nhar it-Tnejn, it-Tlieta u L-Erbgħa se jkun hawn eżerċizzi tar-Randan għaż-żagħżagħ fil-knisja parrokkjali fit-8.00pm.
 • Laqgħa – Katekiżmu: Se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina nhar it-Tlieta fis-Sala taċ-Ċentru fil-5.00pm.
 • Qrar:  Nhar il-Ħamis bejn is-6.30pm u t-8.00pm ikun hawn ħin għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali.  Se jkun hawn saċerdoti barra mill-Parroċċa disponibbli għall-qrar waqt li jkun hemm Ġesu Sagramentat espost.
 • Festa tad-Duluri: 
 • Fil-5.30pm issir quddiesa kemm fil-Knisja ta’ Lapsi kif ukoll fil-Kappella tal-Kunċizzjoni;
 • Fis-6.30pm ċelebrazzjoni Marjana flimkien ma’ Marija Addolorata u wara issir quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
 • Ħadd il-Palm: Fil-bidu tal-quddiesa tad-9.30am, se jsir tberik taż-żebbug għal Ħadd il-Palm u wara quddiesa għall-familji.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Għid. Tqiegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni.  Il-Kummissjoni ser tqassam ukoll ikla misjura lill-familji fil-bżonn ġewwa l-Parroċċa.  Dawk kollha li jixtiequ jipparteċipaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Bejgħ ta’ figolli: Il-weekend li ġejser ikollna figolli home-made għall-bejgħ ħdejn il-Knisja Parrokkjali.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Marzu għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Vincenzo Schembri, Vittorio Coppola, Paul Farrugia, Anton Tonna, Joanne Schembri, Rose Martin, Mary Farrugia u Joseph Paton. Aghtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem….

************************************************************************************************************

 • Lenten Talks for youths: There will be three lenten talks for youths on Monday, Tuesday and Wednesday in the Parish Church starting at 8.00pm.
 • Catechism meeting for parents: There is going to be a meeting for the parents of those children doing their First Holy Communion on Tuesday at 5.00pm at the Hall in the Centre.
 • Confessions: In preparation for the Feast of Our Lady of Sorrows, on Thursday from 6.30pm to 8.00pm there will be priests available for confessions (including priests from outside the parish) in the Parish Church.
 • Feast of Our Lady of Sorrows (Friday):
 • Evening Masses at 5.30pm at Lapsi Church as well as at the Immaculate Conception Chapel;
 • 6.30pm: Marian celebration in Church with Our Lady of Sorrows, followed immediately by Mass.
 • Palm Sunday: On Sunday at 9.30am there will be the blessing of the olive tree branches followed by mass at the Parish Church.
 • Grupp Ħbiberija:  The Diaconia Commission is collecting food items in the baskets provided at the back of the Church.  It will also be distributing a warm meal to the Parish’s needy families again.  Anyone who would like to help out with such an initiative can contact the Parish Office this week.
 • Figolli: Next weekend we will be selling home-made figolli outside the Parish Church.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Vincenzo Schembri, Vittorio Coppola, Paul Farrugia, Anton Tonna, Joanne Schembri, Rose Martin, Mary Farrugia and Joseph Paton who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta