AVVIŻI – PARISH NOTICES 23 – 24 t’April 2022

  • Festa tal-Ħniena Divina: Il-Ħadd 24 t’April fil-5.45pm ikun hawn adorazzjoni u fis-7.00pm Quddiesa organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina.
  • Feast of Divine Mercy: Sunday 24th April at 5.45pm there will be an adoration in the Parish Church followed by mass at 7.00pm organised by the Apostolate of the Divine Mercy
  • Katekiżmu: Minn din il-ġimgħa jerġa’ jibda l-katekiżmu wara l-vaganzi tal-Għid skont il-ġranet tal-katekiżmu.  
  • Catechism:  Catechism classes will resume this week after the
    Easter holidays. 
  • Laqgħa mill-Qrib:  Nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fis-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 29th May at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
  • Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa se ssir ħarġa lejn Marsascala. Nibdew b’quddiesa. Trasport jitlaq mill-Bajja ta’ Spinola fl-9.45am. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
  • Grupp Ħbiberija:  The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday.  The outing will start with a mass and will be in Marsascala.   Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office.

About the author

Ikkummenta