AVVIŻI – PARISH NOTICES 30 t’April – 1 ta’ Mejju 2022

  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
  • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
  • Fundraising: Nhar il-Ġimgħa se jkun hemm fiera fl-iskola primarja tal-gvern bħala fundraising għall-iskola bejn it-8.30am sas-1.00pm.
  • Ġabra: Għada/illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra li sa ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-parroċċa.  Nirringrazjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem:  Joseph Said, Helen Busuttil u Josephine Cassar. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
  • Fundraising: On Friday there is going to be a fundraising event at the primary school from 8.30am until 1.00pm.
  • Collection: Tomorrow/today being the first Sunday of the month, the collection will be in aid of the parish. We thank you for your generosity.
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Joseph Said, Helen Busuttil and Josephine Cassar who entered eternal life during the past month.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta