AVVIŻI-PARISH NOTICES 14 – 15 ta’ Mejju 2022

  • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2016, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali mit-23 ta’ Mejju sas-17 ta’ Gunju. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
  • Fundraising meal: L-għaqdiet kollha tal-festa qed jorganizzaw ikla li ser issir nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Mejju fit-8.30pm f’Manouche ġewwa Spinola bħala fund-raising għall-festa.  Għal iktar dettalji kellmu xi ħadd minn tal-Għaqda stess.  Qabel ser issir żjara fil-laboratorji ta’ Amy Sciberras Conservators – Fine Arts Restoration, fejn ser tingħata preżentazzjoni fuq ix-xogħol ta’ restawr u konservazzjoni li qed isir fuq il-kwadru titulari ta’ San Ġiljan
  • Ġurnata Sqallija: L-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi se torganizza wkoll ġurnata Sqallija li ser issir nhar is-Sibt, 11 ta’ Ġunju. Il-fondi li jinġabru jmorru b’risq proġetti ta’ restawr fil-Knisja ta’ Lapsi.  Għal iktar dettalji kellmu xi ħadd minn tal-Għaqda wkoll.
  • Ħarġa Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża li se ssir ħarġa nhar Il-Ġimgħa.  Nibdew b’quddiesa fil-Millenium Chapel fid-9.30am u wara jkun hemm bruch ġewwa l-Alexandra Hotel, Paceville.
  • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2016, can collect their application from the Parish Office from the 23rd May until 17th June.  (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
  • Fundraising meal:  All the groups concerned with the feast are organising a fund raising meal in aid of the feast on Friday 20th May at Manouche in Spinola.  One may contact any member of these groups for further information.  Prior to the meal there will be a visit to Amy Sciberras Conservators – Fine Arts Restoration labs, where a presentation on the restoration work on the titular painting of St Julian will be made.
  • Day trip to Sicily: L-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi is also organising a day trip to Sicily on Saturday 11th June in aid of the restauration projects of Lapsi Church.  One may contact any of the group members for information.
  • Grupp Ħbiberija outing: The Diaconia Commission would like to advise that their next outing is on Friday.  There will be Mass at the Millenium Chapel at 9.30am followed by brunch at Hotel Alexandra in Paceville.

About the author

Ikkummenta