AVVIŻI – PARISH NOTICES 28 – 29 ta’ Mejju 2022

  • Adorazzjoni – Grupp Mt Tabor: Il-Grupp Kariżmatiku Mount Tabor qed jorganizza siegħa adorazzjoni nhar l-Erbgħa fis-7.15pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd huwa mistieden.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, issir l-adorazzjoni.
  • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2016, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sas-17 ta’ Gunju. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
  • Open day: Nhar il-Ħadd 12 ta’ Ġunju se ssir Open Day fiċ-Ċentru ta’ San Ġiljan minn wara l-quddiesa tat-8.00am sal-12.00pm.  Se jkun hemm bejgħ ta’ pjanti u drinks bħala fund raising.  L-għan hu li wieħed ikun jista’ jara b’għajnejh ix-xogħol li sar fiċ-Ċentru.
  • Mt Tabor Group Adoration: The charismatic group Mt Tabor is organising an hour’s adoration on Wednesday at 7.15pm at Lapsi Church.  Everyone is invited to attend.
  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
  • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2016, can collect their application from the Parish Office until the 17th June.  (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
  • Open Day: There is going to be an open day at the St Julians Centre on Sunday 12th June from after the 8am mass until noon. There will be some plants and drinks for sale as fund raising.  The aim of this day is so that one can see what work has been done in the Centre.

About the author

Ikkummenta