AVVIŻI – PARISH NOTICES 8 – 9 ta’ Mejju 2022

 • Jum Internazzjonli tal-Familji: Nhar il-Ħadd jiġi ċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Familji. Waqt il-quddiesa tal-11.00am se ssir barka speċjali fuq il-familji.
 • Laqgħa mill-Qrib:  Nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-għarajjes li se jiżżewġu fis-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Fundraising meal: L-għaqdiet kollha tal-festa qed jorganizzaw ikla li ser issir nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Mejju fit-8.30pm f’Manouche ġewwa Spinola bħala fund-raising għall-festa.  Għal iktar dettalji kellmu xi ħadd minn tal-Għaqda stess.
 • Ġurnata Sqallija: L-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi se torganizza wkoll ġurnata Sqallija li ser issir nhar is-Sibt, 11 ta’ Ġunju. Il-fondi li jinġabru jmorru b’risq proġetti ta’ restawr fil-Knisja ta’ Lapsi.  Għal iktar dettalji kellmu xi ħadd minn tal-Għaqda wkoll.
 • Anniversarju tal-Ordinazzjoni:  Il-Ħadd jaħbat l-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni ta’ Fr Joshua.  Nawgurawlu u nżommuh fit-talb tagħna.
 • Jum l-Omm: Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm nawguraw Jum l-Omm lill-ommijiet kollha preżenti.
 • International Day of the Family: Next Sunday marks the International Day of the Family.  A special blessing will be made for families during the 11.00am mass.
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 29th May at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
 • Fundraising meal:  All the groups concerned with the feast are organising a fund raising meal in aid of the feast on Friday 20th May at Manouche in Spinola.  One may contact any member of these groups for further information.
 • Day trip to Sicily: L-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi is also organising a day trip to Sicily on Saturday 11th June in aid of the restauration projects of Lapsi Church.  One may contact any of the group members for information.
 • Anniversary of Ordination: Sunday marks the first anniversay of Fr Joshua’s ordination.  We congratulate him and keep him in our prayers.
 • Mother’s Day:  We wish a happy Mother’s Day to all mothers.

About the author

Ikkummenta