AVVIŻI – PARISH NOTICES 18 – 19 ta’ Ġunju 2022

  • Festa ta’ Corpus Christi:  Għada/llejla wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina li tagħmel waqfa fil-Knisja ta’ Lapsi fejn issir it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesu’.
  • Quddiesa ta’ ringrazzjament:  Nhar il-Ġimgħa il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’ fis-7.00pm se ssir quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali fi tmiem tal-ħidma li wettaq Fr Claude fil-parroċċa tagħna.  Kulħadd hu mistieden għal din l-attivita’.
  • Jum il-Missier:  Il-festa t-tajba lill-missirijiet kollha.
  • Feast of Corpus Christi: Tomorrow/this evening after the 7.00pm mass there will be a procession with the Holy Eucharist, accompanied by the children who did their First Holy Communion.  The procession will stop at Lapsi Church where the prayer of the consegration to the Sacred Heart of Jesus will be said.
  • Thanksgiving Mass:  On Friday being the Feast of the Sacred Heart of Jesus there will be a thanksgiving Mass at 7.00pm at the Parish Church to mark the end of Fr Claude’s mission in the parish.  Everyone is invited to attend.
  • Father’s Day:  Happy father’s day to all fathers.

About the author

Ikkummenta