AVVIŻI – PARISH NOTICES Parroċċa San Ġiljan 25 – 26 ta’ Ġunju 2022

  • Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl:  Nhar l-Erbgħa, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.
  • Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul u Fr Stefan. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
  • Offerta għall-Papa:  Hija x-xewqa tal-Q.T. il-Papa Franġisku, li f’dan il-weekend issir l-Offerta ta’ San Pietru.  B’din il-ġabra nkunu qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karita’ mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. 
  • Mons Arċisqof jixtieq li fil-ġabra nkunu ġenerużi ħafna, u nuru l-għaqda tagħna mal-Papa u l-gratitudni tagħna lejh għaż-żjara tiegħu fostna f’April li għadda.
  • Solemnity of St Peter and St Paul:  Wednesday marks the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as during the week.
  • Anniversary of Ordination:  Fr Paul and Fr Stefan celebrate their anniversary of their ordination this week.   Let us wish them all the best in their ministry and keep them in our prayers.
  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
  • Collection for the Pope: It is the wish of his Holiness Pope Francis that a collection known as the Offer of St Peter is held this weekend.  Our donations will go to show our love towards the Pope and will go to help him further spread his works as Shepherd of the Universal Church by means of international donations of charity, to those most in need, especially those hit by emergencies, natural disasters and war.
  • The Archbishop encourages us to be generous, and show our unity with the Pope and our gratitude towards him following his visit to Malta in April.

About the author

Ikkummenta