AVVIŻI-PARISH NOTICES 2 – 3 ta’ Lulju 2022

 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għall-ħajja ta’ dejjem:  Vincent Ciarlo’, Charles Mock, Lilien Vella, Joseph Mifsud, Helen Sammut, Victor Bonello, Paul Mifsud, Josephine Desira u Hugh Mercieca.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Ġbir: 
  • Il-ġabra li saretil-weekend li għadda għall-Papa leħqet €1542.  Grazzi minn qalbna tal-ġenerożita’ tagħkom.
  • Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-festa.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Vincent Ciarlo’, Charles Mock, Lilien Vella, Joseph Mifsud, Helen Sammut, Victor Bonello, Paul Mifsud, Josephine Desira and Hugh Mercieca who entered eternal life during the month of June.  Eternal rest grant unto them O Lord …
 • Collections: 
  • Last week’s collection for the Pope amounted to €1542.  We appreciate your generosity.
  • A special collection is being made this weekend in aid of the feast.

About the author

Ikkummenta