AVVIŻI – PARISH NOTICES 23-24 Lulju 2022

  • Anniversarju ta’ S. Gorg Preca: Nhar it-Tlieta huwa s-60 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca. Dakinhar fil-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda, se ssir quddies fis-7.30 am u fis-7.00 pm. Il-Kappella tkun miftuħa bejn is-7.00 am u 12.00 m u bejn l-4.00 pm u l-10.00 pm. Kulħadd mistieden li jsib ħin biex jiġi jitlob quddiem il-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca.
  • Quddiesa għal Dun Gwann Caruana: Nhar il-Ħamis fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali se ssir quddiesa ta’ ringrazzjament għall-ħajja ta’ Dun Gwann Caruana f’għeluq ix-xahar li miet fil-Brazil.  Kulħadd mistieden.
  • Open weekend il-Kurja:  Dan il-weekend il-Kurja tal-Arċisqof se jkun hemm open weekend.*  Il-pubbliku hu mistieden iżur il-bini tal-Kurja, jara x-xogħol ta’ restawr li sar, u jiltaqa’ mal-isqfijiet.

*Is-Sibt bejn il-5pm u l-10pm u il-Ħadd mit-8:30am san-12:30pm u mill-5pm sat-8:30pm.

  • Pussess tal-Kappillan:  Il-quddiesa biex tiċċelebra l-pussess tal-Kappillan il-ġdid se tkun nhar Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru fis-7.00pm.
  • Anniversary of St George Preca:  On Tuesday we celebrate the 60th anniversary of the death of St George Preca.  There will be a mass at 7.30am and 7.00pm on the day at the Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal in Blata l-Bajda.  The chapel will be open from 7am to noon and 4pm to 10pm.  Everyone is invited to pray in front of the Saint’s remains
  • Mass for Fr John Caruana:  There will be a memorial mass on Thursday at 7pm for the repose of the soul of Fr John Caruana, one month after his demise.  Everyone can attend.
  • Open weekend at the Curia:  This weekend the Curia will reopen its doors to the public.* The public is invited to visit the building, view the restoration work and meet the bishops.

*Opening times are Saturday from 5pm to 10pm and Sunday from 8.30am to 12.30pm and 5pm to 8.30pm.

  • Installation of the Parish Priest:   A mass to celebrate the installation of the new Parish Priest will be celebrated on Friday 23rd September at 7.00pm.

About the author

Ikkummenta