AVVIŻI – PARISH NOTICES 30-31 ta’Lulju 2022

  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
  • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi se tkun qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant mill-ġimgħa d-dieħla se jitqiegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali.
  • Ġabra Speċjali: Il-weekend li ġej se ssir ġabra speċjali għall-ispejjeż marbuta mal-festa. Nfakkrukom li bħal snin oħra, l-festa ssir skont ma niġbru. Sa issa ġbarna Eur1400 fil-ġabra specjali u madwar Eur2000 oħra minn donazzjonijiet fl-envelopes. Fiduċjużi li tkomplu tikontribwixxu biex nagħmlu festa bilanċjata imma fl-istess ħin xierqa.
  • Awguri – Festa tal-Madonna tal-Karmnu: Nawguraw lill-Parroċċa tal-Balluta li tiċċelebra il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu dan il-weekend.
  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
  • Collection of food items: As from next week, the Diaconia Commission will be collecting food items for the needy families in our Parish.  All food items are to be placed in the baskets which we will place at the back of the Parish Church this week. We thank you in advance for your donations.
  • Special collection:  Next weekend we shall be having a special collection for the feast.  May we remind you that as in past years, the feast will be organised in line with the collection.  So far Eur1400 was collected during last month’s collection and around Eur2000 were collected in the donation envelopes.  We are hopeful that your contributions will allow us to have a deserving and balanced feast.
  • Feast of Our Lady of Mount Carmel: We wish a Happy Feast to the Parish of Balluta who celebrates the feast of Our Lady of Mount Carmel this weekend.

About the author

Ikkummenta