AVVIŻI – PARISH NOTICES 9 – 10 ta’ Lulju 2022

  • Ġbir għall-festa: Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-ġabra li saret il-Ħadd li għadda b’risq il-festa li laħqet is-somma ta’ €1,400, ninsabu ċerti li tifhmu li meta nerġgħu nagħmlu ġabra oħra fl-ewwel Ħadd ta’ Awwissu nikalkolaw li nerġgħu niġbru l-istess ammont. Naturalment, it-total ma jkoprix il-ħlas li jsir lil kuntrattur għad-dawl fit-toroq li hu ‘l fuq minn €3,000.

Għaldaqstant qegħdin nappellaw għall-ġenerosita’ tagħkom biex kull min jista’ jagħti envelope immarkat ‘Donazzjoni għall-festa’ bid-donazzjoni tiegħu matul dan ix-xahar biex b’hekk ikollna biżżejjed biex nagħmlu festa bilanċata mingħajr ma tkun ta’ piż għall-Parroċċa.

Nirringrazzjawkom bil-quddiem u fiducjuzi li nirċievu l-għajnuna tagħkom.

  • Il-fuljett Flimkien: It-tieni ħarga tal-fuljett Flimkien suppost irċevejtuh fid-djar tagħkom.  Tajjeb li tagħtuna feedback l-ewwelnett dwar il-format u l-kontenut u t-tieni jekk intomx tirċevuh.  Min ma rċeviehx jista’ jinfurmana.
  • Collection for St Julian’s feast: While we thank you for last Sunday’s collection for the feast which amounted to €1,400, we are sure you understand that a second collection in August will bring in the same amount.  As you may understand, this will not be enough to cover the contractor’s cost of lighting of €3,000.

We therefore appeal for your generosity whereby families can make a donation to the church by leaving an envelope marked ‘Donation for Feast’ in church so that we can all enjoy a balanced feast that will not be a financial burden to the Parish.

We thank you in advance and are assured of your help.

  • Flimkien leaflet: You should have received the second issue of the Flimkien leaflet by now.  We are interested to receive your feedback about it, both about the format as well as the content, and also in case you haven’t received it.  One can inform us if not received.

About the author

Ikkummenta