AVVIŻI-PARISH NOTICES 6 – 7 ta’ Awwissu 2022

  • Ġbir:  Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-festa.
  • Quddies fil-kappella tal-Kunċizzjoni: Minn nhar it-Tnejn, il-quddiesa ta’ filgħaxija se tibda tkun fis-6.00pm.
  • Quddiesa bl-Ingliż: Mill-ewwel Ħadd ta’ Settembru, il-quddiesa tal-12.15pm tal-Ħadd se tibda tkun bl-Ingliż kull nhar ta’ Ħadd.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa:  Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għall-ħajja ta’ dejjem:  Salvatore Micallef Grimaud, Carmel Attard, Theresa Gatt, Joseph Tonna, Tyrone Galea u Mary Dalli. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Collection:  A special collection is being made this weekend in aid of the feast.
  • Kuncizzjoni chapel evening mass: The evening mass at the Kuncizzjoni chapel will start being celebrated at 6.00pm as from Monday.
  • Mass in English:  As from the first weekend in September, every 12.15pm Mass on Sunday will be celebrated in English.
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Salvatore Micallef Grimaud, Carmel Attard, Theresa Gatt, Joseph Tonna, Tyrone Galea and Mary Dalli who entered eternal life during the month of July.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta