AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 20 – 21 ta’ Awwissu 2022

Festa ta’ San Ġiljan

Programm tal-Festa: Il-Programm kollu tal-Festa jinsab fuq il-website jew il-Facebook page tal-Parroċċa.

 • Ħrug tal-Vara:  It-Tnejn, fis-7.00pm se jkun hawn quddiesa u wara l-vara titulari ta’ San Giljan tinħareġ min-niċċa u titwassal fuq iz-zuntier fejn tiġi milqugħa mill-Banda San Ġiljan.
 • Jum l-Anzjani: Fis-6.30pm nhar it-Tlieta, fil-Knisja ta’ Lapsi, tiġi ċċelebrata quddiesa għall-anzjani u l-morda, li fiha jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda. 
 • Jum it-Tfal u l-Addoloxxenti
  • Nhar l-Erbgħa ser tiġi ċċelebrata quddiesa għat-tfal u l-addoloxxenti fis-7.00pm u wara ssir manifestazzjoni għalihom bl-istatwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja Parrokkjal sal-Knisja ta’ Lapsi,  akkumpanjata mill-Banda Spinola.
 • Jum l-Għaqdiet
  • Nhar il-Ħamis issir quddiesa fis-7.00pm u għaliha huma mistiedna l-membri tal-Kummissjonijiet u l-għaqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa.  Jiċċelebra l-quddiesa Mons Gwann Galea f’ għeluq is-sittin anniversarju mil-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu.
 • Jum il-Preżentazzjoni tat-trabi
  • Il-Ġimgħa fis-6.00pm fil-Knisja ta’ Lapsi ssir quddiesa u wara prietka b’tifħir u glorja lil San Ġiljan.  Wara tingħad il-Kurunella u tingħata l-Barka Sagramentali.
  • Fis-7.00pm issir quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.  Fi tmiem il-quddiesa jiġu ppreżentati t-trabi lil San Ġiljan.
 • Lejliet il-Festa
 • Nhar is-Sibt, fis-5.45pm issir Quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi.
 • Fis-6.30pm issir it-translazzjoni solenni tar-relikwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja ta’ Lapsi sal-Knisja Parrokjali.  Wara ssir Quddiesa fis 7pm.
 • Dakinhar fil-Knisja Parrokjali ikun hemm quddiesa waħda fis-7pm; jiġifieri ma jsirux waħda fis-6.30pm u oħra fit-7.45pm.
 • Jum il-Festa:
 • Il-ħin tal-quddies ikun: 8.00am, 9.00am (Knisja ta’ Lapsi), 9.30am (Solenni), 11.30am minnflok tal-11.00am u l-12.15pm.
 • Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
 • Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan. Fid-dħul tal-purċissjoni tinġħata l-barka sagramentali.

Il-Festa t-tajba lil kulħadd

About the author

Ikkummenta