AVVIŻI – PARISH NOTICES 10 – 11 ta’ Settembru 2022

  • Pussess tal-Kappillan:  Kif diġa avżajna, il-quddiesa li fiha jingħata l-mandat mill-Arċisqof għall-ħidmatal-Kappillan il-ġdid se jsir nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.  Inviti mhux se jintbagħtu għal din l-okkażżjoni iżda kulħadd huwa mistieden.  Wara jsir riċeviment żgħir fuq iz-zuntier.
  • Seminar għat-tfal li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof:  Dan is-seminar se jsir nhar is-Sibt 24 ta’ Settembru bejn id-8.45am u n-12.30pm.  L-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma din is-sena għandhom jattendu.
  • Kors ta’ Kana: Il-Kors ta’ Kana li ssoltu jibda fl-aħħar ta’ Settembru għal din is-sena se jibda fil-bidu ta’ Jannar u jsir il-Ħadd filgħodu.  Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin jistgħu japplikaw minn issa billi jċemplu l-uffiċċju parrokkjali.
  • Apprezzament/Ġabra speċjali: Grazzi tal-ġabra sabiħa li għamilna l-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-Knisja, fejn ġbarna €1,500, filwaqt li navżawkom li l-weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.
  • Installation of the new Parish Priest: As previously advised, the installation of the new Parish Priest will be held on Friday 23rd September during the 7.00pm mass at the parish church.  No invitations will be sent out but everyone is invited to attend.  A small reception will follow on the parvis.
  • Seminar for those children doing their Confirmation: A seminar is going to be held on Saturday 24th September between 8.45am and 12.30pm for all adolescents doing their Confirmation this year.  All adolescents doing their Confirmation must attend.
  • Cana Course: The marriage preparation course that usually starts at the end of September will be starting in the beginning of January and will be held on Sunday mornings.  Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend and may apply at the Parish Office during office hours.
  • Appreciation and special collection: We wish to thank you for the collections received in aid of the church last week that amounted to €1,500, while we would also like to advise that next weekend there will be a collection in aid of the work of the Franciscans of in the Holy Land.

About the author

Ikkummenta