AVVIŻI – PARISH NOTICES 17 – 18 ta’ Settembru 2022

  • Ġabra speċjali: Infakkrukom li dan il-weekend qed issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.  Bl-għajnuna tagħna ngħinu biex jinżammu miftuħa t-tempji li huma marbuta mal-ħajja ta’ Ġesu kif ukoll tingħata għajnuna materjali lil dawk li jgħixu fl-Art Mqaddsa b’mod speċjali dawk milquta mill-pandemija.
  • Velja ta’ Talb: Qed tiġi organiżżata Velja ta’ Talb mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP) nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali biex nitolbu flimkien bħala Komunita’ biex il-Mulej jibgħat l-ispirtu tal-għerf tiegħu fuq il-Kappillan il-ġdid.  Kulħadd mħeġġeġ jattendi.
  • Pussess tal-Kappillan:  Kif diġa avżajna, il-quddiesa li fiha jingħata l-mandat mill-Arċisqof għall-ħidmatal-Kappillan il-ġdid se ssir nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.  Inviti mhux qed jintbagħtu għal din l-okkażżjoni iżda kulħadd huwa mistieden.  Wara jsir riċeviment żgħir fuq iz-zuntier.
  • Seminar għat-tfal li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof:  Dan is-seminar se jsir nhar is-Sibt bejn id-8.45am u n-12.30pm.  L-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma din is-sena għandhom jattendu.
  • Quddiesa għall-familji:  Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal.  Inħeġġu lit-tfal biex iġibu magħhom il-basktijiet tal-iskola biex dawn jitbierku.
  • Special collection: This weekend there is a collection in aid of the work of the Franciscans in the Holy Land.  With our help the temples where Jesus lived can remain open and also those who were affected by the pandemic and live in the Holy Land can receive material assistance.
  • Prayer Vigil: A prayer vigil is being organised by the Parish Pastoral Council on Thursday after evening mass in the Parish Church.  As a community we will pray that the Lord will send His spirit of wisdom on the new parish priest.  Everyone is invited to attend.
  • Installation of the new Parish Priest: As previously advised, the installation of the new Parish Priest will be held on Friday during the 7.00pm mass at the parish church.  No invitations are being sent out but everyone is invited to attend.  A small reception will follow on the church parvis.
  • Seminar for those adolescents doing their Confirmation: A seminar is going to be held on Saturday between 8.45am and 12.30pm for all adolescents doing their Confirmation this year.  All adolescents doing their Confirmation must attend.
  • Family Mass: On Sunday, the 9.30am Mass at the Parish Church will be animated by the children.  We encourage the children to bring their school bags so these are blessed.

About the author

Ikkummenta