AVVIŻI – PARISH NOTICES 24 – 25 ta’ Settembru 2022

  • Coffee Morning: Minn nhar it-Tlieta, u kull l-aħħar Tlieta tax-xahar se jerġa’ jibda jsir il-coffee morning fis-Sala taċ-Ċentru fid-9.30am bħala fund raising għall-parroċċa.
  • Laqħa għall-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin: Nhar l-Erbgħa se ssir laqgħa fis-Sala fid-9.30am għall- Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.  Għal dawk li ma jistgħux jattendu, se ssir laqgħa oħra nhar l-Erbgħa 5 t’Ottubru fis-7.30pm fis-Sala wkoll.
  • Laqgħat ghall-adoloxxenti: Bi pjaċir inħabbru li se jibdew laqgħat ġodda għall-adoloxxenti li rċevew il-Grizma tal-Isqof f’Ottubru li għadda u dawk li se jirċievu l-Griżma din is-sena.  Dawn se jitmexxew mil-mexxejja tal-Y4J u se jsiru darbtejn fix-xahar nhar ta’ Sibt fis-Sala tal-Konferenzi u bejn l-4.00pm u l-5.30pm.  L-ewwel laqgħa ser issir nhar is-Sibt 29 t’Ottubru.  Aktar informazzjoni aktar ‘l quddiem.
  • Kappella ta’ Santa Rita: Il-kappella ta’ Santa Rita se terġa tiftaħ dan il-weekend.  Il-ħin tal-quddies se jkun mit-Tnejn sal-Ġimgħa fit-8.30am, is-Sibt fis-7pm u l-Ħadd fl-10.00am.
  • Ringrazzjament:  Nixtiequ nirringrazzjawkomgħal-ġabra li saret għall-Franġiskani fl-Art Imqaddsa fejn inġabret is-somma ta’ €1,445.  Grazzi minn qalbna.
  • Coffee Morning: As from Tuesday and every last Tuesday of the month we shall be having a coffee morning at the Hall at 9.30am for fund raising in aid of the parish.
  • Meeting for Extraordinary Ministers of the Eucharist: On Wednesday at 9.30am there is a meeting at the Hall for Extraordinary Ministers of the Eucharist.  If one cannot attend this meeting, another meeting will be held on Wednesday 5th October at 7.30pm at the Hall as well.
  • Meetings for adolescents:  We are happy to announce that a new series of meetings are going to start for adolescents who just did their Confirmation or will be doing their Confirmation this year.  They will be led by Y4J and will be held twice a month in the Hall on Saturdays from 4.00pm to 5.30pm. The first session will be on the 29th October. More information will be available soon.
  • St Rita’s Chapel: St Rita’s Chapel is reopening for mass this weekend.  Mass times will be at 8.30am from Monday to Friday, at 7pm on Saturday and 10.00am on Sunday.
  • Appreciation:  We thank you for the collection made in aid of the Franciscans working in the Holy Land which amounted to €1445.

About the author

Ikkummenta