AVVIŻI-PARISH NOTICES 3 – 4 ta’ Settembru 2022

 • Ġbir:  Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 • Festa Nazzjonali: Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru, hi l-Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija – Festa Nazzjonali.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ fost il-ġimgħa.
 • Quddiesa bl-Ingliż: Minn għada/illum il-quddiesa tal-12.15pm tal-Ħadd se tibda tkun bl-Ingliż kull nhar ta’ Ħadd.
 • Korsijiet tal-PFI: Għal min jixtieq jipprofondixxi aktar fuq il-ħajja nisranija, jew fis-servizz li jagħti fil-komunita’, l-Istitut Formazzjoni Pastorali qed joffri ‘il fuq minn 12-il kors differenti.  Għal min hu interessat hemm l-informazzjoni fuq in-notice board u s-sit www.pfi.edu.mt
 • Ringrazzjament: Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom b’xi mod jew ieħor fl-attivitajiet li saru fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġiljan.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Awwissu għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna:  William Attard, Norman Martin, Maria Dolores Struthers, Victor Camenzuli u Karmenu Vella.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection:  Collections made during this weekend will go to the needs of the Parish.
 • National Feast: Thursday 8th September, the feast of the Birth of the Virgin Mary, is a national feast.  Mass times will be the same as weekdays.
 • Mass in English:  From tomorrow/today, every 12.15pm Sunday mass will be in English.
 • PFI courses: Anyone who wishes to learn more about Christian life or about the service to provide in the community may choose from more than 12 courses being offered by the Pastoral Formation Institute.  More information is accessible on the church notice board or www.pfi.edu.mt.
 • Appreciation: I would like to thank all those who gave their time and effort in the activities on the occasion of the Feast of St Julian.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for William Attard, Norman Martin, Maria Dolores Struthers, Victor Camenzuli and Karmenu Vella who entered eternal life during the month of August. Eternal rest give unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta