AVVIŻI – PARISH NOTICES 1 – 2 t’Ottubru 2022

 • Ġbir:  Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 • Festa ta’ Santa Fawstina Kowalska:  Nhar l-Erbgħa, festa ta’ Santa Fawstina, fis-7.00pm il-quddiesa se tkun animata mill-grupp tal-Ħniena Divina.
 • Laqħa għall-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin:  Dawk li ma setgħux jattendu il-laqgħa ta’ din il-ġimgħa, se ssir laqgħa oħra nhar l-Erbgħa fis-7.30pm fis-Sala ukoll.
 • Għaqda Nisa Ġiljaniżi: Nhar il-Ħamis jibdew il-laqgħat tal-għaqda b’ quddiesa fil-Knisja Parrokjali fl-10am. Wara s-sessjoni tkompli fis-sala tac-Centru tal-Konferenzi.
 • Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Il-Ġimgħa niċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, toħroġ il-Purċissjoni mil-Knisja Parrokjali għal Triq il-Kbira, titla’ Triq il-Karmnu, Triq Sant’Anglu, tinżel Triq Sant’Elija, u ddur lura l-Knisja Parrokkjali.
 • Grupp Miżżewġin: Nhar is-Sibt ser ikollna l-laqgha ta’ kull xahar għall-koppji miżżewġin. Din is-sena t-temi tal-laqgħat huma meħuda mill-ktieb: The Seven Principles for Making Marriage Work, u f’Ottubru ser ikollna t-tema, “Is-Sigriet biex Żwieġ Jirnexxi”. Il-laqgħa tkun fis-Sala Papa Gwanni Pawlu II fis-7.15pm. Koppji huma mistiedna li jattendu.
 • Mother and Baby Club: Sa jerggħu jibdew jiltaqgħu fis-sala Ġwanni Pawlu II minn nhar it-Tnejn 10 ta’ Ottubru bejn id-930am u n-1230pm.  Min jixtieq jingħaqad magħhom għandu jcempel lil Joyce Caminzuli fuq 21360710.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Costantino Prospieri, Joseph Zahra, Carmelo Galea, Ethel Muscat u Rita Pace.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the Parish.
 • Feast of St Faustina Kowalska: On Wednesday, feast of St Faustina, the 7.00pm  Mass at the Parish Church will be organised by the Apostleship of Divine Mercy.
 • Meeting for the Extraordinary Ministers of the Eucharist:  For those who couldn’t attend the meeting last week, another meeting is going to be held on Wednesday at 7.30pm at the Hall as well.
 • Nisa Giljanizi Group: The meetings of the group will commence on Thursday with a Mass at 10am at the Parish Church. The session continues at the Hall of the Conference Centre.
 • Feast of Our Lady of the Rosary: On Friday, we ce;enrate the feast of Our Lady of the Rosary. A procession will be held after the evening Mass  This will leave the parish church, go down Main Street, up Carmel Street, St Angelo Street, down St Elias Street and back towards the parish church.
 • Marriage Works Group: On Saturday there is the Marriage Works Group monthly meeting.  This year the themes of the meetings will be based on the book entitled ‘The seven principles for making marriage work’. In October we will discuss the theme ‘The secret for marriage to work’.  The meeting will be held at JPII Hall at 7.15pm.  Married couples are encouraged to attend.
 • Mother and Baby Club: The club will start to meet again at John Paul II Hall as from Monday 10th October between930am and 1230pm. Those wishing to join the club are requested to call Mrs Joyce Caminzuli on 21360710.
 • Prayers for the faithful departed:  We pray for Constantino Prospieri, Joseph Zahra, Carmelo Galea, Ethel Muscat and Rita Pace who went to eternal life during the month of September.  Eternal rest give unto them Oh Lord….

About the author

Ikkummenta