AVVIŻI – PARISH NOTICES 29 – 30 t’Ottubru 2022

  • Solennità tal-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet:  Nhar it-Tlieta u l-Erbgħa jkun hawn quddiesa solenni fis-6.30pm bis-sehem tas-St Julians Choral Group.  Huma jiem li fihom wieħed għandu jipprova jieħu sehem fil-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħas-soltu.
  • Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa hi l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna u wara adorazzjoni.
  • Tberik:  Din is-sena ħsibna li nżuru l-familji tal-parroċċa kollha.  Għaldaqstant se nibdew nibagħtu stedina lil kull familja biex kull min jixtieq jiltaqa’ magħna ġewwa daru jista’ jew iċemplilna jew jibagħtilna email meta jircievi l-istedina.  Ha nibdew minn Triq Lapsi nhar l-Erbgħa 9 Novembru.
  • Ġabra għall-Missjoni:  Il-ġabra li saret għall-Missjoni kienet ta’ €3,820.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.
  • All Saints’ and all Souls’ Solemnity:  This Tuesday and Wednesday being the feasts of All Saints and All Souls, we will be having solemn masses at 6.30pm with the participation of St Julians Choral Group. One should try to hear Mass if possible. Mass times will be the same as usual.
  • Mass for the faithful departed:  ThisFriday is first Friday.A mass for the deceased in the past year in our Parish will be held at 6.30pm at the Parish Church followed by an adoration.
  • Family Visits:  This year we plan to visit all families in our parish.  So we shall start sending an invitation to all households so that one can call or email us back if they wish to receive us when they receive the invitation.  We shall be starting at Lapsi Street on Wednesday 9th November.
  • Collection for the Missions:  The collection held on Mission Sunday amounted to €3,820.  Thank you for your generosity.

About the author

Ikkummenta