AVVIŻI – PARISH NOTICES 19-20 Novembru 2022

 • Ġabra għall-Iskejjel tal-Knisja: Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ta’ dan il-weekend se jmur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. 
 • Tberik:  Infakkrukom li din il-ġimgħa ser isir it-tberik fi Triq Claire E Engel u The Podium u Medvista Blocks waqt li l-ġimgħa d-dieħla se jsir fi Triq il-Karmnu, Triq Sant’Elija, Telgħet B’Kara u Triq il-Bajja, u nkomplu fit-toroq li se nsemmi: Amabile Bonanno, Jonju, Buontempo u Antonio Busuttil.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru u joqgħodu f’dawn it-toroq jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.  Mingħajr appuntament ma jsirx it-tberik.
 • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent:  Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għall-familji li fiha jkun hemm tberik ta’ girlandi.  Inħeġġu lit-tfal u lill-familji biex jattendu.
 • Bookings għall-intenzjonijiet fil-quddies fl-2023: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom jkellmu lil Fr Paul.
 • Katekiżmu għat-tfal żgħar: Sa jerġgħu jibdew sessjonijiet tal-Katekizmu tar-Ragħaj it-Tajjeb li hu programm immirat għat-tfal bejn it-3 snin u l-5 snin. Dawn sa jibdew lejn l-aħħar ta’ Novembru kull nhar ta’ Tnejn fl-4.30pm. Min hu interessat li japplika għal dan il-programm jista’ jagħmel dan l-uffiċċju parrokkjali.
 • Coffee morning: Nhar it-Tlieta filgħodu se jkun hawn coffee morning fiċ-Ċentru.
 • Collection for Church schools:  As notified last week, all collections in the coming weekend will be made for the Church School Fund.  As done in previous years, the Church is appealing to your generosity so that it can continue in its education of thousands of children and youths. 
 • Family visits:  May we remind you that this week we shall be visiting families in Claire E Engel Street, and The Podium and Medvista Blocks, while next week we will be visiting families in Carmel, Saint Elias, B’Kara, Bay, Amabile Bonanno, Jonju, Buontempo and Antonio Busuttil Streets.  Anyone who wishes to welcome us into their homes can contact the parish office.  House visits will only be done by appointment.
 • Coffee morning:  There will be a coffee morning on Tuesday in the conference hall.
 • Anniversary of the Ordination of the Archbishop:  There will be a mass at St John’s co-cathedral on Thursday at 6.30pm to mark the occasion.
 • First Sunday of Advent:  The 9.30am mass for families will include the blessing of  garlands. We encourage all children to attend.
 • Mass intentions 2023:  Those wishing to book mass intentions for next year may contact Fr Paul.
 • Catechism for young children:  Those who are interested to attend the Catechism of the Good Shepherd classes (for children aged 3 to 5 years) be held every Wednesday at 4.30pm not on Monday.   One can contact the parish office to book.

About the author

Ikkummenta