AVVIŻI – PARISH NOTICES 5 – 6 ta’ Novembru 2022

 • Ġabra: Dan hu l-ewwel weekend tax-xahar u l-ġabra tkun għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 • L-ewwel Tqarbina 2023:  Ser ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tal-Ewwel sena (is-sena tal-Ewwel Tqarbina tal-2023) nhar it-Tlieta fil-5.00pm fis-Sala tal-Konferenzi.
 • Laqgħa għal-Letturi:  Ser issir laqgħa għal-letturi nhar l-Erbgħa fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • Marriage Works Group:  Nhar is-Sibt ser ikollna l-laqgha ta’ kull xahar għall-koppji. Fil-laqgħa nitkellmu fuq il-htiega li Nifhmu x’jigri f’Argument Bejnietna. Il-laqgħa tkun fis-Sala Papa Gwanni Pawlu II fis-7.15pm. Koppji huma mistiedna li jattendu.
 • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
 • Tberik:  Infakkrukom li din il-ġimgħa ser isir it-tberik fi Triq Lapsi waqt li l-ġimgħa d-dieħla Triq San Mark, Triq il-Kbira u Triq San Mikiel.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.
 • Katekiżmu għat-tfal żgħar: Sa jerġgħu jibdew sessjonijiet tal-Katekizmu tar-Ragħaj it-Tajjeb li hu programm immirat għat-tfal bejn it-3 snin u l-5 snin. Dawn sa jibdew lejn l-aħħar ta’ Novembru kull nhar ta’ Tnejn fl-4.30pm. Min hu interessat li japplika għal dan il-programm jista’ jagħmel dan l-uffiċċju parrokkjali.
 • Kors ta’ Kana: Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u se jibda fil-bidu ta’ Jannar.  Min hu nteressat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Ftuħ tal-uffiċċju parrokkjali: Infakkrukom li l-uffiċċju parrokkjali qed jerġa’ jiftaħ nhar ta’ Tnejn filgħaxija għall-bżonnijiet tagħkom, apparti filgħodu mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ottubru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Marie Louise Ciancio, Robert Arrigo, Margaret Rose Saliba, Patrick Falzon Gough, Mary Rose Micallef u Carmen Pace. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the Parish.
 • First Holy Communion 2023:  A meeting will be held on Tuesday at 5.00pm at the Conference Hall for the parents of those children receiving their first Holy Communion.
 • Meeting for Lectors: A meeting for lectors will be held on Wednesday at 7.00pm at the Parish Church.
 • Marriage Works Group: On Saturday there is the Marriage Works Group monthly meeting.  This time the need to Understand what happens during an Argument will be discussed.  The meeting will be held at JPII Hall at 7.15pm.  Married couples are encouraged to attend.
 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
 • Family Visits: May we remind you that this week we shall be visiting families Lapsi Street, while next week we will be visiting families in St Mark Street, Main Street and St Michael Street.  Anyone who wishes to welcome us into their homes can contact the parish office.
 • Catechism for young children:  Catechism of the Good Shepherd classes shall be starting again.  This programme is aimed at children aged 3 to 5 years.  They will be held every Monday at 4.30pm and will be starting towards the end of November.   One can contact the parish office to book.
 • Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Marriage Preparation course.  It will start on the 8th January and will be held on Sundays at 10.30am at the Hall.  Couples may apply at the Parish Office during office hours.
 • Parish office hours:  The parish office is now also opening on Monday evenings from 5.00pm to 6.30pm in order to serve the community better, apart from Monday to Friday mornings.
 • Prayers for the faithful departed:  We pray for Marie Louise Ciancio, Robert Arrigo, Margaret Rose Saliba, Patrick Falzon Gough, Mary Rose Micallef and Carmen Pace who went to eternal life during the month of October.  Eternal rest give unto them Oh Lord….

About the author

Ikkummenta