AVVIŻI – Parish Notices 17 – 18 ta’ Diċembru 2022

 • Dimostrazzjoni: Nhar il-Ħamis se ssir id-dimostrazzjoni tal-Bambin.  Titlaq mill-Knisja ta’ Lapsi fil-5.30pm, tgħaddi minn Triq Sant’Anġlu, Triq Sant’Elija, Main Street u ddur lejn il-Knisja Parrokkjali fejn isir quddiesa għat-tfal.
 • Qrar:  Nhar il-Ġimgħa jkun hawn il-qrar fil-Knisja parrokkjali bejn is-6.00pm u s-7.30pm bħala preparazzjoni għall-Milied.
 • Kunċert Banda San Ġiljan Nhar il-Ġimgħa wkoll sa jitella’ kunċert fis-Sala taċ-Ċentru.
 • Quddies għal Lejlet il-Milied

                 Knisja tal-Kunċizzjoni:          5.30pm       Quddiesa tal-Vġili

                 Knisja Parrokkjali:                6.30pm       Quddiesa tal-Vġili

                 Knisja ta’ Lapsi:                    8.00pm       Quddiesa bl-Ingliż

      Knisja Parrokkjali:                9.30pm       Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                                                  10.00pm     Priedka tat-tfal segwita mill-Quddiesa tal-Milied

Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.  Filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa dakinhar.

 • Ħin ta’ Talb: Il-Knisja ta’ Lapsi matul din il-ġimgħa se tkun miftuħa bejn nhar it-Tnejn u l-Ħamis bejn il-5.00pm u s-7.00pm, u l-Ġimgħa bejn il-5.00pm u s-6.30pm għal min jixtieq jagħmel xi ħin fit-talb personali.
 • Grazzi:  Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew donazzjonijiet dan il-Milied li permezz tagħhom stajna ngħinu lil numru kbir ta’ familji.
 • Avviż Kunsill Lokali: Il-Kunsill Lokali javża li se ssir mawra għal Ghawdex nhar it-Tlieta 27 ta’ Diċembru. Ser inżuru l-Bazilika ta’ Pinu u l-Presepju ta’ Betlehem f’Ghajnsielem u ser ikollna waqfa qasira għal ‘Afternoon Tea’. It-tluq minn San Ġiljan ser ikun fl-10.00am u r-ritorn isir fis-7.30pm.
 • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għal Milied ħieni lil kulħadd.
 • Demonstration:  There will be the demonstration of Baby Jesus on Thursday.  It leaves from Lapsi Church at 5.30pm, goes through St Angelo Street, St Elias Street, Main Street and returns to the Parish Church, followed by a Mass for Children.
 • Confession:  As a preparation for Christmas, there is going to be the service of confession on Friday from 6.00pm to 7.30pm at the Parish Church.
 • St Julians Youth Band concert:  On Friday there will also be a concert in the Conference Hall by St Julians Youth Bandat 7.00pm.
 • Christmas Eve Masses:

            Immaculate Conception Chapel:     5.30pm         Vigil Mass

            Parish Church:                            6.30pm         Vigil Mass

            Lapsi Church:                             8.00pm         Mass in English

            Parish Church:                            9.30pm         Hymns by Amadeus Choir

            10.00pm       Children’s Christmas sermon followed by Christmas mass

Christmas Day:  Mass times will be at 8.00am, 9.30am, 11.00am and 12.15pm.  There will be no evening mass on Christmas Day.

 • Prayer time:  Lapsi Church will be opening this week for private prayer time from Monday to Thursday from 5.00pm to 7.00pm and on Friday from 5.00pm to 6.30pm.
 • Appreciation: A special thank you goes to those who are going to provide cooked meals and who donated towards the food hampers or gave donations during this month.
 • Local Council notice:  The Local Council notifies they are organising a day out to Gozo on Tuesday 27th December.  They shall visit the Ta’ Pinu Church and the Bethlehem Crib in Ghajnsielem, and have an afternoon tea. Departure from St Julians is at 10am and they will return on the 7.30pm ferry.
 • Greetings:  The Parish Priest and clergy wish you all a Blessed Christmas.

About the author

Ikkummenta