AVVIŻI – PARISH NOTICES – 31 ta’Dicembru – 1 ta’ Jannar 2023

 • Ġabra l-ewwel Ħadd:  Illum hu l-ewwel Ħadd tax-xahar u kull ġabra tkun għall-bżonnijiet tal-Knisja kif ukoll Dar tal-Providenza. 
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, issir l-adorazzjoni.
 • Quddiesa għal dawk li żżewġu fis-sena 2022: Nhar is-Sibt 7 ta’ Jannar fil-5.45pm sa ssir quddiiesa mmexxija minn Mons. Arċisqof fil-Konkatidral ta’ San Ġwann li fiha huma mistiendna l-koppji kollha li żżewġu matul is-sena 2022. Tingħata tifkira tal-okkażżjoni lil dawk li jattendu. Din hi opportunita’ għal dawn l-għarajjes li jiltaqgħu mal-Arċisqof.
 • Epifanija tal-Mulej:  Nhar il-Ħadd f’Malta nicelebraw s-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej li biha ntemmu l-festi tal-Milied
 • Lezzjonijiet għal katekisti:  Fl-Istitut Agostinjan se tibda sensiela ta’ lezzjonijiet dwar kif tgħallem il-Katekiżmu lil min għadu jibda (konverżjoni għal-nisrani/ja) fuq il-passi ta’ S. Wistin. Dawn is-sessjonijiet jibdew fit-13 ta’ Jannar sa nofs Marzu.  Għal aktar tagħrif tistgħu ċċemplu lill-Agostinjani jew P Salvinu Caruana fuq 79294177.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Diċembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Gerald Said, Antonia Tanti, Carmel Spiteri, Mary Cuschieri, Rose Falzon, John Tabone u Carmela Dalli.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw is-Sena ta’ paċi, saħħa w risq lil kulħadd.
 • First Sunday collection: Today is the first Sunday of the month so the collection goes towards the needs of the parish as well as in aid of Dar tal-Providenza. 
 • First Friday: This Friday will be the First Friday of the month and an adoration follows the 6.30pm Mass at the Parish Church.
 • Mass for couples who celebrated their marriage in 2022: On Saturday 7th January, the Archbishop will lead a Mass at St John’s Co-Cathedral at 5.45pm. All couples who were married in 2022 are invited. A souvenier will be given to the couples present. It is an opportunity for these couples to meet with the Archbishop.
 • The Epiphany:  Next Sunday we celebrate the solemnity of the Epiphany which closes the Christmas period for the Church.
 • Lessons for new catechists:  The Augustinian Institute is organising a series of lessons on how to teach catechism to those interested in joining the Catholic faith on the way of St Augustine. These sessions will be starting from the 13th January until mid-March. Further information can be obtained by calling the Augustinian institute or Fr Salvinu Caruana on 79294177.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Gerald Said, Antonia Tanti, Carmel Spiteri, Mary Cuschieri, Rose Falzon, John Tabone and Carmela Dalli. who entered eternal life during December. Eternal rest grant unto them O Lord …
 • Best wishes: The parish priest and the clergy wish you all a healthy and prosperous New Year!

About the author

Ikkummenta