AVVIŻI – PARISH NOTICES 21 – 22 ta’ Jannar 2023

  • Tberik: Din il-ġimgħa se nżuru l-familji fi Triq il-Baltiku, Triq Ivo Muscat Azzopardi, u Triq iż-Żebbuġ waqt li l-ġimgħa d-dieħla se nżuru dawk fi Garden Crescent, Triq il-Mensija u Wied Għomor.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru u joqgħod f’dawn it-toroq jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.  Mingħajr appuntament ma jsirx tberik.
  • Festa Liturġika ta’ San Ġiljan:  Nhar il-Gimgha fis-6.30pm, ser issir quddiesa tal-Festa Liturġika fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu lil kullħadd, speċjalment kummissjonjiet u għaqdiet biex jattendu.
  • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Lulju li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar is-Sibt fis-6.00pm fis-Sala tal-Konferenzi tac-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali hija għall-familji.  Il-familji huma mħeġġa li jattendu.
  • Fund raising party:  Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar se jsir fundraising event – 60’s Night – għall-bżonnijiet tal-Parroċċa fiċ-Ċentru fis-7.30pm.   Booking mill-uffiċċju parrokkjali matul dil-Ġimgħa.  Tickets jiswew €30 u hemm numru limitat biss.
  • Family visits:  This week we shall be visiting families in Triq il-Baltiku, Triq Ivo Muscat Azzopardi and Triq iż-Żebbuġ, while next week we will be visiting families in Garden Crescent, Triq il-Mensija and Wied Għomor.  Anyone who wishes to welcome us into their homes can contact the parish office.  House visits will only be done by appointment.
  • St Julian’s Liturgical Feast:  A mass will be held on Friday at 6.30pm in the Parish Church on the occasion of St Julian’s Liturgical Feast.  Everyone is encouraged to attend, in particular church commissions and groups.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Saturday at 6.00pm at the St Julians Centre for those couples who are getting married until July this year and who completed the Cana Course.  Bookings may be made by calling the Parish Office
  • Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be for families.  All families are invited to attend.
  • Fund raising party:  A fund raising event – 60’s Night – is going to be held on Friday 3rd February at 7.30pm.  Bookings can be made at the parish office.  Tickets are limited and are available at €30.

About the author

Ikkummenta