AVVIŻI – PARISH NOTICES 28 – 29 ta’ Jannar 2023

 • Tberik: Din il-ġimgħa se nżuru l-familji fi Garden Crescent, Triq il-Mensija u Wied Għomor waqt li l-ġimgħa d-dieħla nżuru l-familji f’Triq Ta’ Giorni, Triq Nicholas Monserrat, Triq E.W. Schemerhorn u Triq Abbe’ de Vertot.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru u joqgħod f’dawn it-toroq jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.  Mingħajr appuntament ma jsirx tberik.
 • Coffee morningNhar it-Tlieta filgħodu jkun hawn coffee morning fis-Sala taċ-Ċentru.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
 • Applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja: Nixtiequ ninformawkom li mill-1 sat-28 ta’ Frar se jintlaqgħu l-applikazzjonijiet online għall-iskejjel tal-Knisja.  Aktar informazzjoni tinkiseb minn fuq il-website tal-Kurja www.knisja.mt.
 • Fund raising party:  Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar se jsir fundraising event – 60’s Night – għall-bżonnijiet tal-Parroċċa fiċ-Ċentru fis-7.30pm.   Booking mill-uffiċċju parrokkjali matul dil-Ġimgħa.  Tickets jiswew €30 u hemm numru limitat biss.
 • Sejħa għall-voluntiera:  Hawn bżonn ta’ voluntiera fil-Kċina ta’ Marta biex jippreparaw l-ikel, jgħinu fil-kċina jew jagħmlu xi deliveries.  Ghal aktar informazzjoni, wieħed jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Family visits:  This week we shall be visiting families in Garden Crescent, Triq il-Mensija and Wied Għomor, while next week we will be visiting families in Triq Ta’ Giorni, Triq Nicholas Monserrat, Triq E.W. Schemerhorn and Triq Abbe’ de Vertot.  Anyone who wishes to welcome us into their homes can contact the parish office.  House visits will only be done by appointment.
 • Coffee morning:  On Tuesday morning there will be a coffee morning at the conference hall.
 • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
 • Applications for Church schools:  Applications from Church schools will start being received from 1st to 28th February.  Refer to the Curia website www.church.mt for further information.
 • Fund raising party:  A fund raising event – 60’s Night – is going to be held on Friday 3rd February at 7.30pm.  Tickets for sale at the sacristy or from the parish office.  Tickets are limited and are available at €30.
 • Appeal for volunteers:  Volunteers are needed for ‘il-Kcina ta’ Marta’ who will need to prepare meals, help out in the kitchen and make some deliveries.  One can contact the parish office for information.

About the author

Ikkummenta