AVVIŻI – PARISH NOTICES 11 – 12 ta’ Frar 2023

  1. Tberik:  Din il-ġimgħa se nżuru l-familji fi Triq il-Bosfru, Triq Sirti u Triq l-Arznu, u Blokk A u Blokk B f’Ta’ Giorni waqt li l-ġimgħa d-dieħla se nżuru Triq Forrest u Blokk C, D u E.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru li joqgħodu f’dawn it-toroq jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.
  • Grupp Ħbiberija: Il-ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Ġimgħa ġewwa l-Bella Vista Hotel il-Qawra.  Nitilqu minn Spinola fid-9am u nibdew b’quddiesa u nkomplu b’buffet breakfast. Min hu nteressat jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
  • Ġbir ta’ fondi għat-Turkija u s-Sirja: Fuq talba tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, Caritas Malta qed tappella għal donazzjonijiet ta’ flus b’risq il-poplu tat-Turkija u s-Sirja li bħalissa għaddej minn tbatija kbira minħabba t-terrimoti qawwija li laqtu lil dawn iż-żewġ pajjiżi maġenb xulxin. Donazzjonijiet jistgħu jsiru fil-kontijiet bankarji kif hemm fuq il-website tal-Arcidjocesi jew jingħataw lilna biex ngħadduhom lil  Caritas.
  • Assemblea Parrokjali: Nixtiequ niringrazzjaw lil dawk kollha li attendew minkejja t-temp ikrah u nkomplu nintolbu għall-Parrocca tagħna biex tagħraf is-sejħa tagħha li tikber fl-għarfien tal-Mulej u f’sens ta’ kommunita.
  • Apprezzament: Grazzi tal-ġabra li saret il-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-parroċċa li laħqet is-somma ta’ €1450.

  • Family Visits: This week we shall be visiting families in Triq il-Bosfru, Triq Sirti and Triq l-Arznu, and Blocks A and B in Ta’ Giorni while next week we will be visiting families in Forrest Street and Blocks C, D and E.  Anyone who wishes to welcome us into their homes can contact the parish office.
  • Grupp Hbiberija outing: The next outing will be held on Friday.  Transport leaves from Spinola at 9.00am for the Bella Vista Hotel in Qawra where we start with a mass and continue with a buffet breakfast.
  • Financial aid for Turkey and Syria:  At the request of the Bishops of Malta and Gozo, Caritas Malta is appealing for monetary donations for the people of Turkey and Syria due to the great hardship being endured following the recent earthquakes. Donations are being received on the Archdiocese’s website or can be made to us and we will forward them
  • Parish Assembly:  We would like to thank those who attended the assembly this week in spite of the bad weather.  May we continue to pray for our parish in order to recognise its call to grow in the awareness of the Lord and in the sense of community.
  • Appreciation: We would like to thank you for the donations received in aid of the parish church last week that amounted to €1450.

About the author

Ikkummenta